İstanbul, Tekirdağ, İzmit, Adapazarı, Yalova ve Bursa'da hizmetinizdeyiz.

Yüksekte çalışma eğitimi üst görseli

Hizmetler


Eğitim Müfredatı 6331 Sayılı Iş Sağlığı Ve İş Güvenliği Kanunu, Çalışanların İş Sağlığı Ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik Kapsamında Hazırlanmıştır.

Bu programın amacı yüksekte çalışma işini yapan ya da yüksekte çalışma işinden etkilenen kişilere temel bilgi sağlamaktır.

Bu kapsamda bu eğitim sonunda katılımcının, yüksekte çalışma ile ilgili işten ya da ekipmandan kaynaklı olası tehlikeleri görebilmesi, güvenli ve güvensiz durumları tanıyabilmesi, kullandığı ekipmanın kullanımı gerekiyorsa bakımı kontrolü ve depolanması hakkında bilgi sahibi olması, acil durum prosedürlerini ve bu prosedürdeki rolünü bilmesi, saptadığı herhangi bir kusur, tehlike ya da güvensiz durumu raporlayabilmesi, hak ve sorumluluklarını bilmesi hedeflenmektedir.

ÖNEMLİ: Henüz personelinize yüksekte çalışma eğitimi verilmediyse, cezalı duruma düşmemek için hemen bize ulaşın en kısa sürede Soyyılmaz OSGB olarak yetkili uzman kadromuzla çalışanlarınıza gerekli eğitim ve tatbikatları tamamlamanıza yardımcı olalım.