İstanbul, Tekirdağ, İzmit, Adapazarı, Yalova ve Bursa'da hizmetinizdeyiz.

Çsgb davaları bilirkişilik üst görseli

Hizmetler


Hakimlik mesleğinin gerektirdiği genel ve hukuki bilgiyle çözümlenmesi gereken konularda bilirkişiye başvurulamayacağı, ancak çözümü hukuk dışında teknik ve özel bilgiyi gerektiren konularda bilirkişi raporu alınabileceği ceza ve hukuk usulü mevzuatında açıkça yer almaktadır.

Teknik bilgi ile kastedilen ise fizik, kimya, matematik gibi, pozitif bilimlerin verilerini uygula­maya yeterli bilgidir. Yine, belirli bir işletme boyutunu aşan, genel nitelik kazanmış, yetkili kişi, kurum ve kurullarca tespit edilmiş olan teknik standartlar da, teknik bilgi kavramının kapsamı içerisinde yer alır.

ÖNEMLİ: Karar vermeden önce bilirkişi desteği alınız. Adalet Bakanlığı resmi sitesinde kayıtlı bilirkişi tarafından hizmetimiz verilmektedir.