İstanbul, Tekirdağ, İzmit, Adapazarı, Yalova ve Bursa'da hizmetinizdeyiz.

İş güvenliği uzmanlığı üst görseli

Hizmetler


İşyerinde İş Güvenliği Uzmanı Bulundurma Zorunluluğu:

6331 İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında;

 1. 4857 sayılı İş Kanununun 81 inci maddesi kapsamında çalışanlar hariç kamu kurumları ile 50’den az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için 1/7/2016 tarihinde,
 2. 50’den az çalışanı olan tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için 1/1/2014 tarihinde,
 3. Diğerleri için 01-01-2013 tarihinden itibaren zorunludur.

İş Güvenliği Uzmanının Görev ve Sorumlulukları

 • İşletmenizde Risk Yönetimi Ekibi’nin oluşturulması ve etkin şekilde çalışmalarının yürütülmesi konusunda size yardımcı olur.
 • İşyeri Hekimi ve çalışanların katılımı ile İşyeri Risk Değerlendirme Raporunun ( Risk Analizi Raporu) hazırlanması ve gerektiğinde revize edilerek güncelliğinin korunmasını sağlar
 • Risk Değerlendirme Raporu ve Tespit ve Öneri Defteri kayıtları doğrultusunda uygulamaya geçen faaliyetler ile ilgili kapsamlı güncel durum raporlarının hazırlanması ve kurula sunulması görevini yürütür.
 • Kaza, yangın, patlama ve doğal afetler gibi durumlar için Acil Durum Eylem Planı’nın oluşturulması için gerekli çalışmalara katılmak ve bu konuyla ilgili periyodik eğitimlerin ve tatbikatların yapılmasını ve acil durum planı doğrultusunda hareket edilmesini izler ve kontrol eder.
 • Çalışanların İş Güvenliği yönünden zorunlu olan eğitimlerini (işe yeni girenler, periyodik eğitimler, yenileme eğitimleri, özel eğitimler vb.) planlar ve gerçekleştirir. Katılım Belgesi düzenler.
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Kurullarında Kurul Sekreterliği görevini yürütür ve ilgili sorumlulukların yerine getirir
 • Tespit ve Öneri Defterinin tutulmasını ve güncelliğini sağlar
 • İş kazası ve meslek hastalıkları ve ramak kala olayların istatistiklerinin incelenmesi, raporlanması ve alınacak tedbirlerin belirlenmesinde görev alır.
 • İşyerinizde kaza, yangın veya patlamaların önlenmesi için yapılan çalışmalara katılır, uygulamaları takip eder; acil durum planlarının hazırlanması çalışmalarına katılır, bu konuyla ilgili periyodik eğitimlerin ve tatbikatların yapılmasını ve acil durum planı doğrultusunda hareket edilmesini izler ve kontrol eder.

ÖNEMLİ: İş Güvenliği Uzmanı bulundurma yükümlülüğü olan işletmeler, bir İş Güvenliği Uzmanı ile sözleşme yaptığında internet üzerinden ÇSGB'na bağlı İSG Katip sistemi üzerinden atama yapmak zorundadır. İSG Katip üzerinden İş Güvenliği Uzmanı sözleşmesi ve ataması yapmamış olan firmalar ÇSGB tarafından sistem üzerinde görülmektedir. İş Güvenliği Uzmanı (İGU) bulundurma yükümlülüğünüz var ise ve henüz bir uzman bulundurmuyorsanız teftişlerde cezalı duruma düşmemek için hemen bize ulaşın; Soyyılmaz OSGB olarak en kısa sürede tecrübeli uzman kadromuzla tehlike sınıfınıza uygun İş Güvenliği Uzmanlarımızla, ihtiyacınıza yönelik gerekli çalışmaları yapalım.

İş güvenliği çalışma saati hesaplama detayları.