İstanbul, Tekirdağ, İzmit, Adapazarı, Yalova ve Bursa'da hizmetinizdeyiz.

Hijyen eğitimi üst görseli

Hizmetler


24/04/1930 tarihinde yayınlanan 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 127. maddesine dayanılarak hazırlanan Hijyen Eğitimi Yönetmeliği 5 Temmuz 2013 tarihinde yürürlüğe girdi. Yönetmeliğin tamamına Bilgi Bankası>Yönetmelikler linkinden ulaşabilirsiniz. Yönetmelikle ilgili aklınıza takılabilecek konulara değinmek istedik.

Bu yönetmeliğe göre aşağıda belirtilen iş kollarına dahil işyerlerinde, Millî Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü tarafından verilen belgeye sahip olmayan hiç kimse çalıştırılamaz. Yönetmelik gereği ilgili meslek gruplarındaki bütün çalışanlara eğitim verilmesinden işveren sorumludur.Milli Eğitim Bakanlığı onaylı Hijyen Eğitim sertifikası verilmektedir.

  • Gıda üretim ve perakende iş yerleri.
  • İnsani tüketim amaçlı sular ile doğal mineralli suların üretimini yapan iş yerleri.
  • Kaplıca, hamam, sauna, berber, kuaför, dövme ve piercing yapılan yerler, masaj ve güzellik salonları ve benzeri yerler.
  • Otel, motel, pansiyon ve misafirhane gibi yerler.
  • İnsan bedenine temasın söz konusu olduğu temizlik hizmetlerinin verildiği iş yerleri.
  • Komisyon tarafından hijyen eğitimi verilmesi uygun görülen diğer iş kolları.

Aşağıda belirtilen hastalıkları bulunanlar iyileşme hâlini/bulaştırıcılığın olmadığını raporla belgeleyene kadar bu Yönetmelik kapsamındaki iş yerlerinde çalışamaz ve çalıştırılamazlar:

  • Gıda ile taşınabilen bir hastalığı olan veya bu hastalığın taşıyıcısı durumundaki kişiler.
  • Vücudun görünür kısımlarında açık/enfekte yara, deri enfeksiyonu ve benzeri halkta tiksintiye yol açabilecek deri lezyonları bulunanlar; cüzzam, frengi ve verem hastalığına yakalananlar.
  • 30/5/2007 tarihli ve 26537 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Bulaşıcı Hastalıklar Sürveyans ve Kontrol Esasları Yönetmeliğinde yer alan, hijyen ilkelerine uyulmadığı durumlarda halk sağlığı açısından problem oluşturabilecek hastalığı bulunanlar.

Eğitimler, Genel Müdürlüğe bağlı öğretim kurumları tarafından verilir.

Eğitimler sekiz saatten az olamaz.

ÖNEMLİ: Henüz personelinize hijyen eğitimi verilmediyse, cezalı duruma düşmemek için hemen bize ulaşın en kısa sürede Soyyılmaz OSGB olarak yetkili uzman kadromuzla çalışanlarınıza gerekli eğitim ve tatbikatları tamamlamanıza yardımcı olalım. Yönetmelik yürürlüğe girdikten en geç bir yıl içinde belirtilen eğitimler alınmalıdır.